ประเภทพันธุ์ไม้

 ชนิดของไม้ยืนต้น
กันเกราน้ำเต้าต้นทองหลางด่าง
ราชพฤกษ์ปีบบุนนาค
หูกระจงพญาสัตบรรณชุมแสง
ล่ำซำตะแบกจันทน์กะพ้อ
จิกนาแคนาใคร้ย้อย
ตีนเป็ดน้ำลีลาวดีพิกุล
โมกลำดวนเสม็ดแดง
ข่อยสาละลังกาหว้า
จำปาชมพูพันธ์ทิพย์พะยูง
จำปีเหลืองปรีดียาธร